با ما ارتباط برقرار کن

زبان انگلیسی

کتاب 504 درس ششم

کتاب 504 درس هشتم

کتاب 504 درس ششم

ششم                                                                                                                                                                                                          
approach : come near or nearer to
نزدیک شدن به
.a. The lawyers in the Simpson trial were often asked to approach the bench
در محاکمه ((سیمپسون))اغلب از وکلا تقاضا می شد که به میز قاضی نزدیک شوند.
.b. Her beau kissed Sylvia when he approached her
دوست پسر ((سیلویا))وقتی به او نزدیک شد،او را بوسید.
detect : find out ; discover
پیدا کردن، کشف کردن
.a. Sam Spade detected that the important papers had vanished
((سام اسپید)) متوجه شد که اسناد مهم ناپدید شده بودند.
.b. From her voice it was easy to detect that Ellen was frightened
از صدای((الن)) می شد به راحتی پی برد که او ترسیده بود.
defect : fault ;that which is wrong
کمبود ،عیب ، نقص                                                                                                                                                                                           .a. His theory of the formation of our world was filled with defect
فرضیه او راجع به پیدایش جهان پر نقص بود.
.b. The villain was caught because his plan had many defects
مجرم دستگیر شد چون نقشه اش ایرادهای بسیاری داشت.
employee : a person who works for pay
مستخدم ، حقوق بگیر ،کارمند
.a. The employees went on strike for higher wages
کارگران برای دریافت دستمزد بالاتر اعتصاب کردند.
.b. My boss had to fire many employees when meat became scarce
رئیسم مجبور شد تعداد زیادی از کارمندان را به علت کم یاب شدن گوشت اخراج کند.
neglect : give too little care or attention to
توجه نکردن
.a. Bob’s car got dirty when he neglected to keep it polished
ماشین ((باب)) کثیف شد وقتی که او از تمیز کردنش غافل شد.
.b. It is essential that you do not neglect your homework
ضروری است که در انجام تکالیفت کوتاهی نکنی.
deceive : make someone believe as true something that is false ; mislead
فریب دادن ، گول زدن
.a. Atlas was deceived about the burden he had to carry
((اطلس))درمورد باری که مجبور بود حمل کند، فریب خورد.
.b. Virginia cried when she learned that her best friend had deceived her
((ویر جینیا)) وقتی فهمید که بهترین دوستش او را فریب داده، گریست.
undoubtedly : certainly ; beyond doubt
بدون شک ،مسلما
.a. Ray’s team undoubtedly had the best debaters in our country
تیم ((ری))بدون شک بهترین مناظره کنندگان را در استان ما داشت.
.b. The pilgrims undoubtedly assembled to travel to Rome together
زائران بی هیچ شکی برای سفر به رم دور هم جمع شدند.
popular : liked by most people
محبوب
.a. The Beatles wrote many popular songs
((بیتل ها)) آهنگ های پرطرفدار زیادی ساختند.
.b. At one time miniskirts were very popular
زمانی، دامن های خیلی کوتاه بسیار پرطرفدار بودند.
thorough : being all that is needed ;complete
کامل ،تمام
.a. The police made a thorough search of the house after the crime had been reported
پس از گزارش شدن جرم ،پلیس به جستجوی کامل خانه پرداخت.
.b. Mom decided to spend the day in giving the basement a thorough cleaning
مادر تصمیم گرفت که تمام روز را به تمیز کردن کامل زیر زمین بپردازد.
client : person for whom a lawyer acts ; customer
مشتری ،موکل
.a. The lawyer told her client that she could predict the outcome of his trial
وکیل به موکلش گفت که می تواند نتیجه محاکمه را پیش بینی کند.
.b. My uncle tried to get General Motors to be client of his company
عمویم سعی کرد تا ((شرکت جنرال موتوری)) را مشتری شرکتش کند.
comprehensive : including much ; covering completely
جامع ، کامل، مفصل ،همه جانبه
.a. After a comprehensive exam , my doctor said i was in good condition
بعد از یک معاینه کامل، دکترم گفت که در وضعیت خوبی هستم.
.b. The engineer gave our house a thorough comprehensive check-up before my father bough it
قبل از این که پدرم خانه بخرد ،مهندس کنترل کلی و کاملی از خانه به عمل آورد.
defraud : take money ,rights , etc., away by cheating
فریب دادن ،گول زدن
.a. My aunt saved thousands of dollars by defrauding the government
عمه من با کلاهبرداری از دولت، هزاران دلار پس انداز کرد.
.b. If we could eliminate losses from people who defraud the government , tax rates could be lowered
اگر می توانستیم جلوی خسارت ناشی از افرادی که از دولت کلاهبرداری می کنند را بگیریم، میزان مالیات ممکن بود پایین آورده شود.

ششم

ششم

ششم
منبع:تکنونیوز

مدیر وب سایت تکنونیوز؛ مهندس نرم افزار؛ علاقه مند و فعالیت در زمینه های تکنولوژی و برنامه نویسی

آگهی
برای ارسال دیدگاه کلیک کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب ویژه