با ما ارتباط برقرار کن

رضا خاجوی

مدیر وب سایت تکنونیوز؛ مهندس نرم افزار؛ علاقه مند و فعالیت در زمینه های تکنولوژی و برنامه نویسی

داستان توسط رضا خاجوی